Timetable

Monday

 • Open Mat

  -

 • Brazilian Jiu Jitsu

  -

 • Junior BJJ ages 5 to 8 GROUP 1

  -

 • Functional XT

  -

 • Junior BJJ ages 9 to 12

  -

 • Mod Thai

  -

 • Functional XT

  -

 • Brazilian Jiu Jitsu

  -

Tuesday

 • Mod Thai

  -

 • Brazilian Jiu Jitsu

  -

 • Junior BJJ ages 5 to 8 GROUP 2

  -

 • Junior Mod Thai ages 9-12

  -

 • Brazilian Jiu Jitsu

  -

 • MMA

  -

 • Women only MMA

  -

Wednesday

 • Open Mat

  -

 • Brazilian Jiu Jitsu

  -

 • Junior BJJ ages 5 to 8 GROUP 3

  -

 • Functional XT

  -

 • Junior BJJ ages 9 to 12

  -

 • Mod Thai

  -

 • Functional XT

  -

 • Brazilian Jiu Jitsu

  -

Thursday

 • Mod Thai

  -

 • Brazilian Jiu Jitsu

  -

 • Junior BJJ ages 5 to 8 GROUP 1

  -

 • Junior Mod Thai ages 9-12

  -

 • Brazilian Jiu Jitsu

  -

 • Women only MMA

  -

 • MMA

  -

Friday

 • Open Mat

  -

 • Brazilian Jiu Jitsu

  -

 • Junior BJJ ages 5 to 8 GROUP 2

  -

 • Junior BJJ ages 9 to 12

  -

 • Open Mat

  -

Saturday

 • Junior BJJ ages 5 to 8 GROUP 3

  -

 • Functional XT

  -

 • Functional XT

  -

 • Mod Thai

  -

 • Brazilian Jiu Jitsu

  -